WMB Trade Sp. z o. o.
ul. Lodowa 91
93-232 Łódź
email: sklep@escallante.pl
tel.: 691982626

 

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

...........................................................................................................................................................


Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu www.escallante.pl składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Opis problemu:

.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................


Z poważaniem


..................................... Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług_2.pdf